2010-05-17

unpronounceable: (Default)
2010-05-17 07:24 pm
Entry tags:

(no subject)

Nu, mi lernas esperanton, kaj mi volas spaco por skribi. Mi havas libro por lerni esperanto. Mi legas kaj pensas pri esperanto, sed mi bezonas spaco por skribi.
unpronounceable: (Default)
2010-05-17 09:16 pm

Esperanto practice

La Familio: Sinjoro Lang - Sinjorino Lang. Arturo kaj Maria estas la infanoj. Arturo estas knabo, kaj Maria estas knabino. Sinjoro Lang estas la patro de la infanoj. Sinjorino Lang estas la patrino. Gesinjoroj Lang estas la gepatroj; Arturo kaj Maria estas la geknaboj. Arturo estas la filo, kaj Maria estas la filino. Arturo kaj Maria estas gefiloj. Arturo estas la frato de Maria.

La Domo: Jen la domo de la familio Lang. En la domo estas ses ĉambroj: manĝoĉambro, salono, kuirejo, infanĉambro (aŭ infanejo), banĉambro (aŭ banejo), kaŭ dormoĉambro. En la manĝoĉambro la familio manĝas. En la dormoĉambro gesinjoroj Lang dormas. En la infanejo la infanoj ludas dum la tago kaj dormas dum la nokto. En la salono Sinjoro Lang legas kaj fumas. En la kuirejo Sinjorino Lang kuiras. Ekster la domo estas la hundejo por la hundo kaj aŭtomobilejo por la aŭtomobilo de la familio.

English translation )

From Cresswell, J. and Hartley, J. (1968) Teach Yourself Books: Esperanto, Hodder and Staughton, 25-26.