unpronounceable: (Default)
2010-05-20 10:01 pm
Entry tags:

School talk in Esperanto - Diras pri lernejo en esperanton.

Mi estas en la ĉambro. Mi staras antaŭ la klaso. Mi legas al vi. Mi legas el libro. Vi sidas sur seĝo. Ni legas pri hundo. Ĉu mi staras ekster la ĉambro? Ne, vi estas en la ĉambro. La instruisto kaj la klaso estas en la ĉambro. La instruisto legas al la klaso. Ĉu vi skribas pri la hundo? Ne, mi ne skribas pri ĝi. Johano sidas inter Mario kaj Johanino. Mi staras inter li kaj ŝi. Mi skribas per krajono en kajero. Fraŭlino Smith skribas per plumo. Mi skribas al vi pri ŝi. Ĉu la klaso lernas sen instruisto? Ne, la instruisto estas kun la klaso. La patro de Mario lernas sen libro. La libro estas por ili. Ĉu la kajero estas por mi? Ne ĝi ne estas por vi.

English translation: )

From Lock, E. and Stuttard, M. (1960) Nelson's Esperanto Course: A new and complete guide to the international langauge for home or class use, Thomas Nelson and Sons, 9.
unpronounceable: (Default)
2010-05-17 09:16 pm

Esperanto practice

La Familio: Sinjoro Lang - Sinjorino Lang. Arturo kaj Maria estas la infanoj. Arturo estas knabo, kaj Maria estas knabino. Sinjoro Lang estas la patro de la infanoj. Sinjorino Lang estas la patrino. Gesinjoroj Lang estas la gepatroj; Arturo kaj Maria estas la geknaboj. Arturo estas la filo, kaj Maria estas la filino. Arturo kaj Maria estas gefiloj. Arturo estas la frato de Maria.

La Domo: Jen la domo de la familio Lang. En la domo estas ses ĉambroj: manĝoĉambro, salono, kuirejo, infanĉambro (aŭ infanejo), banĉambro (aŭ banejo), kaŭ dormoĉambro. En la manĝoĉambro la familio manĝas. En la dormoĉambro gesinjoroj Lang dormas. En la infanejo la infanoj ludas dum la tago kaj dormas dum la nokto. En la salono Sinjoro Lang legas kaj fumas. En la kuirejo Sinjorino Lang kuiras. Ekster la domo estas la hundejo por la hundo kaj aŭtomobilejo por la aŭtomobilo de la familio.

English translation )

From Cresswell, J. and Hartley, J. (1968) Teach Yourself Books: Esperanto, Hodder and Staughton, 25-26.